Intersloop B.V.

Sloopwerken

Intersloop is sinds 2004 actief in de renovatiesloop-, en totaalsloop.

Alvorens wij aanvangen met de sloopwerkzaamheden zal er veelal naar gelang het project dit vraagt, een projectgebonden sloopplan worden opgesteld met bijbehorende rapportages als een asbestinventarisatie, en in goed overleg met de opdrachtgever.

Hierin zullen de eventuele risico`s worden geïnventariseerd om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, deze veilig uit te voeren.

Zowel handmatig als machinaal zullen onze vakkundig medewerkers de sloopwerkzaamheden uitvoeren naar een gewenst resultaat van de opdrachtgever.

Onze werkzaamheden zijn vaak in een operationele omgeving. 

Dit vraagt om een zorgvuldig uitvoering waarin geluid en overlast tot het minimum wordt beperkt.

Wij zijn veelal actief in de utilitaire werken alsmede in retail-, en ziekenhuis omgevingen.

Uiteraard voeren wij ook sloopwerkzaamheden uit voor renovatie en transformatie in de woningbouw.

Indien noodzakelijk voeren wij de werkzaamheden ook in de avond-, nacht en weekenden uit.

Naast onze reguliere sloopwerkzaamheden zijn gespecialiseerd in het creëren van wand en vloersparingen.

Indien gewenst inclusief alle benodigde tijdelijke stut-, en stempelconstructie, afzettingen en beschermende maatregelen.

Ons moderne materieel is goed onderhouden en volledig gekeurd, dit om de veiligheid te waarborgen en stilstand tot een minimum te beperken.

Sloop
werken